Des 7

Reducció a 1.000 euros la quantitat màxima dels pagaments en efectiu

El Govern vol acabar o, almenys, limitar de manera sensible el frau en el pagament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). I per això va a aprovar un decret llei que reduirà de 2.500 a 1.000 euros la quantitat màxima que es pot abonar en efectiu. Així ho va transmetre el passat 30 de novembre el ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, als portaveus de diferents forces parlamentàries amb els quals es va reunir en el marc de les negociacions per confeccionar els pressupostos generals de 2017, i així ho van confirmar posteriorment fonts del propi Ministeri d’Hisenda.

L’aprovació podria tenir lloc en els propers Consells de Ministres i la seva entrada en vigor el proper 1 de gener, tot i que aquestes mateixes fonts van explicar que aquest és un punt que encara no està completament tancat. Tampoc està clar si s’aplicarà només a les operacions comercials en què intervingui almenys una empresa, tal com es fa ara en virtut de la llei aprovada a l’octubre 2012, o si s’ampliarà a tot tipus de pagaments. Si és així, la mesura afectaria també a les transaccions entre particulars.

Aquesta mateixa llei, en el seu article 7, preveu que “l’incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu és constitutiu d’infracció”, que la base de la sanció “serà la quantia pagada en efectiu en les operacions” i que “la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional del 25% de la base de la sanció “. És a dir, que aquells que realitzin un pagament en efectiu superior a 1.000 euros hauran d’afrontar una multa que ascendirà al 25% del que abonat.

A més, “seran subjectes infractors tant les persones o entitats que paguin com les que rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació indicada», de manera que «tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s’imposi “.

D’aquesta manera, el Govern va tractar d’incentivar la denúncia i dissuadir els defraudadors de l’IVA, i això és precisament el que pretén reactivar ara amb l’enduriment de la norma. A més, permetrà recaptar més pel citat impost i ajudarà a lluitar contra l’economia submergida.