Nov 28

Control del temps de treball i de les hores extraordinàries per la Inspecció de Treball i Seguretat Social

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès la Instrucció 3/2016 amb l’objectiu de planificar la campanya d’intensificació del control en determinats sectors del compliment de la normativa sobre temps de treball en general i en particular de la realització d’hores extraordinàries, verificant la no superació del màxim legal així com l’adequada remuneració i cotització d’aquelles. Així mateix, es pararà atenció a la realització del registre de jornada i els drets d’informació dels representants dels treballadors en la matèria.CONTROL TIEMPO TRABAJO y HORAS EXTRAORDINARIAS